Traumacoaching
Wat kan ik als trauma coach en vertrouwenspersoon voor je doen:

Ik kan je helpen jezelf serieus te nemen en te accepteren dat je lichaam dit nu zo ervaart.
Ik kan je helpen om de vastgezette energie weer in beweging te krijgen.
Ik kan je helpen om inzicht te krijgen in wat je denkt, voelt, waarom je bepaald gedrag vertoont en wat de rode draad is door je leven. Het onbewuste helpen bewust te maken
Ik kan je helpen de weg naar transformeren te zoeken.
Ik kan je helpen te voelen wat de angst je wil zeggen of wat je lichaam je wil zeggen.

Iedere uiting van je lichaam is een steun voor jezelf, dit te aanvaarden helpt je ‘smelten’.

Aandacht en liefde voor jezelf kan pijn en verkramping doen smelten.

 Dit doe ik door samen met jou te kijken naar wat je ECHT wilt en zeker te luisteren naar wat je lichaam wilt. Zonder ‘toestemming’ van je lichaam blijf je verkrampt.

Arts en psycholoog Peter Levine is een grote inspiratiebron in mijn werk.

Team coaching


Mijn kracht ligt tevens ook in het begeleiden van teams/groepen en ze bewust te maken hoe het lichaam in tijden van stress of na grensoverschrijdend gedrag functioneert.
 Door oefeningen en advies kan het team samen verder en kunnen ze elkaar leren accepteren en ondersteunen.

Training
Maandelijks geef ik een training voor 4-8 personen om te kijken hoe jij de traumatische situaties ervaren hebt en hoe je lichaam erop reageert en wat er nodig is om verder te gaan.

De kracht van deze training is het licht op jou te schijnen en niet zozeer op de veroorzaker van het leed.

Wat wil jouw lichaam?

Hoe wil je verder?

Wat heb je nodig dit te accepteren?

Waar zit jouw kracht om dit te doen?

Anders dan veel trainingen wil ik je leren ervaren waar de grenzen van je lichaam zitten en hoe hier mee om te gaan en het om te zetten in kracht. Dit geeft zelfvertrouwen en geeft je de regie terug in handen die je wellicht aan het verliezen was.

Van acceptatie naar transformatie