Traumacoaching
Wat kan ik als traumacoach voor je doen:

In de gesprekken die we samen hebben zal ik je ten alle tijden serieus nemen zodat ook jij jouw lichaam serieus kan leren nemen en accepteren dat je lichaam dit nu zo ervaart. De vastgezette energie in je lichaam gaan we door middel van oefeningen (huiswerk) weer in beweging krijgen.

Ik kan je begeleiden om inzicht te krijgen in wat je denkt, voelt en waarom je bepaald gedrag vertoont en wat de rode draad is door je leven. Het onbewuste helpen bewust te maken. Door dit alles kan het transformeren beginnen.

Mocht je angst ervaren, kunnen we kijken wat deze angst je wil zeggen en wat je lichaam je wil leren.

Aandacht en liefde voor jezelf kan pijn en verkramping doen smelten. Dit doe ik door samen met jou te kijken naar wat je ECHT wilt en zeker te luisteren naar wat je lichaam wilt. Zonder “toestemming” van je lichaam blijf je verkrampt.

Arts en psycholoog Peter Levine is een grote inspiratiebron in mijn werk.

Team coaching
Mijn kracht ligt tevens in het begeleiden van teams/groepen en ze bewust te maken hoe het lichaam in tijden van stress of na grensoverschrijdend gedrag functioneert. Door oefeningen en advies kan het team samen verder en kunnen ze elkaar leren accepteren en ondersteunen.

Ook kan ik teams begeleiden en trainen om meer met elkaar in verbinding te komen en meer vertrouwen in elkaar en jezelf te krijgen.

Training
Maandelijks geef ik een training voor 4-8 personen om te kijken hoe jij de traumatische situaties ervaren hebt en hoe je lichaam erop reageert. Ook kijken we samen wat er nodig is om verder te gaan.

Wat wil jouw lichaam?

Hoe wil je verder?

Wat heb je nodig om dit te accepteren?

Waar zit jouw kracht om dit te doen?

Anders dan veel trainingen wil ik je leren ervaren waar de grenzen van je lichaam zitten en hoe hier mee om te gaan en het om te zetten in kracht. Dit geeft zelfvertrouwen en geeft je de regie terug in handen die je wellicht aan het verliezen was.

Van acceptatie naar transformatie